Tietosuoja

Oletko asiakkaamme, yhteistyökumppanimme tai muuten vain kiinnostunut Tievahdista? Arvostamme oikeuttasi yksityisyyteen!

Noudatamme hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja lainsäädäntöä kaikessa toiminnassamme. Tältä sivulta löydät tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietoja ja huomioimme oikeutesi henkilötietojen suojaan.

Tietosuoja

Arvostamme oikeuttasi yksityisyyteen!

Noudatamme hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja lainsäädäntöä kaikessa toiminnassamme. Tältä sivulta löydät tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietoja ja huomioimme oikeutesi henkilötietojen suojaan.

Tievahdin tietosuojaseloste asiakkaille

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Tieverkko Oy

Y-tunnus: 3191214-1

Satamatie 2, 53900 Lappeenranta

tietosuoja@tievahti.fi

2. Rekisterin nimi

Suomen Tieverkko Oy asiakasrekisteri.

3. Mitä tietoja käsittelemme?

Tilanteen mukaan voimme käsitellä asiakkaistamme seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi ja yhteystiedot, esimerkiksi osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Lisätietoja asiakkaan suhteesta tai roolista asiakassopimuksen välillisessä sopimuksessa oleviin osapuoliin
 • Mahdolliset lisätiedot yhteistyöstä Tievahdin tai sen edustajan kanssa
4. Asiakkaan henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja käsitellään, jotta Tievahti voi edistää ja hoitaa keskinäisen sopimuksen tai muun yhteistyön mukaisia tehtäviä ja palveluita.

Asiakkaan henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Katsomme, että meillä on asiakassuhteeseen perustuva oikeutettu etu käsitellä sen asiakkaan henkilötietoja, jolle tarjoamme palveluitamme.

5. Säilytysaika

Hävitämme henkilötietosi, kun meillä ei ole niille enää käyttöä, esimerkiksi kun:

 • Henkilötietojasi ei ole enää välttämätöntä säilyttää sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi keräsimme ne
 • Hallussamme olevat henkilötietosi ovat todennäköisesti virheellisiä
 • Kun olet ilmoittanut meille, ettet enää hyväksy henkilötietojesi käsittelemistä

Kuitenkin joskus:

 • On lakisääteisiä- tai viranomaisvaatimuksia, jotka voivat edellyttää meitä säilyttämään henkilötietojasi tietyn ajan, joten sellaisissa tapauksissa säilytämme henkilötietosi lain- tai viranomaisen vaatiman ajan
6. Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen

Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Tievahti ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen

Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen

Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot yleisesti käytettävässä muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Käsittelyn vastustaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.

Käsittelyn rajoittaminen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

8. Kuinka käytät oikeuksiasi?

Rekisteröityjen tietojen ja niihin liittyvien oikeuksien toteuttamisesta vastaa Tievahti. Voit ottaa yhteyttä tietosuojaselosteen alussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

9. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Lähtökohtaisesti Tievahti käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Tievahti pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaavat yhdessä valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu:

 • Tietotekniikkapalveluiden tuottajia
 • Web-analytiikkapalveluiden tuottajia

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio-, kunta- ja veroviranomaiset.

Tämä tietosuojaseloste koskee ainoastaan Tievahdin asiakkaiden tietojen käsittelyä yhdessä evästekäytäntöjemme kanssa.

10. Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

11. Välttämättömät tiedot Tievahdin palveluiden kannalta

Jotta voisimme tarjota palveluitamme, on meidän käsiteltävä asiakassopimuksen kannalta välttämättömiä henkilötietoja. Tällaisia asiakkaan tietoja ovat mm. nimi ja yhteystiedot sekä käyttäjätunnus.

Muihin kuin välttämättömiin tietoihin pyydämme suostumuksesi evästeasetuksissa. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista.

12. Tietoa profiloinnista

Profilointi tarkoittaa sellaista henkilötietojen käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan joitakin henkilökohtaisia ominaisuuksiasi. Profiloimme asiakkaita esimerkiksi markkinoinnin kohdentamiseksi ja verkkopalveluiden käyttökokemuksen kehittämiseksi.

Asiakkaiden verkkoselailukäyttäytymisen tai tunnistetun henkilön ostotietojen perusteella asiakas luokitellaan asiakasryhmään, jonka katsotaan olevan kiinnostunut tietyn tyyppisistä tuotteista tai palveluista. Katsomme, ettei profiloinnilla ole EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja oikeusvaikutuksia tai muuten merkittäviä vaikutuksia profiloinnin kohteelle.

13. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ja evästekäytännöissä ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita, informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

14. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta

Käsittelemme asiakasrekisterissä ainoastaan sinulta asiakassopimuksen ja palveluiden käytön yhteydessä kertyneitä tietoja. Tavallisissa tilanteissa emme hanki tietoja muista lähteistä kuin sinulta itseltäsi.

15. Voidaanko tähän tietosuojaselosteeseen tehdä muutoksia?

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua esimerkiksi omien henkilötietorekisterikäytäntöjen, lainsäädännön tai viranomaisohjeistusten muuttumiseen.

Voit olla yhteydessä Tievahdin tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Tievahdin palveluissa ja toiminnoissa lähettämällä sähköpostia tietosuoja@tievahti.fi osoitteeseen.

Päivitetty viimeksi 19.9.2023

Tievahdin evästekäytäntö

Tievahti käyttää palveluissaan evästeitä ja muita vastaavia teknologioita. Pyrimme evästeiden avulla varmistamaan, että palvelu toimii toivotulla tavalla, tekemäsi valinnat muistetaan, sisältö on sinulle kiinnostavaa ja muualla internetissä esitetty mainontamme on sinulle relevanttia. Siltä osin kuin evästeiden käyttö ei ole välttämätöntä sivuston toiminnan ja palveluiden tarjoamisen kannalta, pyydämme sinulta suostumuksen evästeiden käyttöön. Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen ”Evästeasetukset”-painikkeen kautta, joka löytyy kunkin verkkosivuston vasemmasta alareunasta.

Näitä evästekäytäntöjä täydentää kunkin palvelun tai toiminnan oma tietosuojaseloste, sekä muu informaatio, jota on annettu Tievahdin tietosuojasivustolla sekä hyödyntämämme kolmannen osapuolen palvelun cookieinformation.com verkkosivustoillemme asettamat evästeasetukset.

1. Mitä ovat evästeet ja muut vastaavat tunnisteet?

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttämällesi selaimelle tai päätelaitteellesi saapuessasi verkkosivustollemme. Se sisältää yksilöllisen, satunnaisen merkkijonon, jonka avulla käyttämäsi selain voidaan yksilöidä ja erotella toisista selaimista.

Käytössämme voi tilanteen mukaan olla myös muita vastaavia teknologioita ja tallenteita, kuten pikseleitä ja skriptejä. Skriptit ovat pieniä koodinpätkiä ja pikselit pieniä kuvatiedostoja, jotka ladataan, kun avaat sivumme tai lähettämämme sähköpostiviestin, ja niitä voidaan käyttää muun muassa evästeiden asettamiseen. Viittaamme kaikkiin edellä mainittuihin teknologioihin termillä ”eväste”, ellei tapauskohtaisesti ole tarpeen käyttää tietyn teknologian tai tunnisteen nimeä.

Evästeiden avulla voimme liittää yhteen vierailusi Tievahdin verkkosivustoilla ja kerätä tietoa palveluidemme käytöstä, esimerkiksi siitä, milloin ja mitä palvelumme sivuja selaat. Lisäksi, kun otat verkkoselaimellasi yhteyden johonkin Tievahdin verkkosivustoon, välitetään HTTP-kutsun mukana automaattisesti tietoa muun muassa käyttämäsi päätelaitteen ja selaimen tyypistä, käyttöjärjestelmästä, kielestä sekä internet-palveluntarjoajasta.

Evästeitä voivat Tievahdin lisäksi asettaa kolmannet osapuolet. Tällöin selaimesi saatetaan tunnistaa evästeen avulla myös Tievahdin verkkosivustojen ulkopuolella.

2. Voidaanko minut tunnistaa henkilökohtaisesti evästeiden avulla?

Emme voi tunnistaa sinua henkilökohtaisesti yksinomaan evästeiden avulla. Jos olet kirjautunut johonkin palveluistamme Tievahti-tunnuksella ja sallinut analytiikka- ja käyttökokemusevästeet tai mainonnan kohdentamiseen käytettävät evästeet, voimme yhdistää evästeillä kerättyjä verkkokäyttäytymistietoja sekä Tievahti-tunnuksen yhteydessä antamiasi tietoja. Jos siirryt palveluumme avattuasi lähettämämme sähköpostiviestin, voimme esimerkiksi tallentaa tiedon viestin avaamisesta.

Käytämme palveluissamme verkkosivustojen välistä seurantaa, joka mahdollistaa käyttäjän polun seuraamisen useamman eri Tievahdin verkkosivuston välillä. Voimme näin ollen muodostaa sinusta yhden verkoston laajuisen verkkokäyttäytymisprofiilin. Tämä profiili on lähtökohtaisesti selain- tai laitekohtainen.

3. Mihin käyttötarkoituksiin evästeitä käytetään?

Palveluissamme evästeitä käytetään palveluiden toteuttamiseksi, parantamiseksi ja niiden käytön helpottamiseksi. Evästeiden avulla voidaan myös personoida palveluita sekä räätälöidä markkinointiviestintää ja mainontaa. Evästetyypit ja käyttötarkoitukset on kuvattu alla:

Välttämättömät

Välttämättömät evästeet auttavat tekemään verkkosivustosta käyttökelpoisen sallimalla perustoimintoja kuten sivulla siirtymisen ja sivuston suojattujen alueiden käytön. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä.

Toiminnalliset

Toiminnalliset evästeet mahdollistavat verkkosivuston ulkoasua tai toimintoja muuttavan tiedon tallentamisen. Näitä tietoja ovat esimerkiksi valitsemasi kieli tai alue.

Tilastolliset

Tilastollisten evästeiden avulla voimme päätellä, mitkä palveluistamme ovat suosittuja ja mitä palveluidemme ominaisuuksia käytetään eniten. Hyödynnämme tietoa asiakaskokemuksesi parantamiseen sekä palveluidemme kehittämiseen ja niissä mahdollisesti esiintyvien virheiden korjaamiseen.

Lisäksi mittaamme sivustojemme ja niiden osioiden kävijämääriä, jolloin pystymme näkemään mikä tuoteryhmä kiinnostaa asiakkaita ja tuomaan tätä tuoteryhmää paremmin esille sivustoillamme. Tilastotiedot kertovat meille myös sen, miten kävijämäärät muuttuvat esimerkiksi markkinointikampanjoiden yhteydessä.

Käytämme palveluissamme mm. Googlen tarjoamaa verkkoanalytiikkapalvelua Google Analyticsiä analysoidaksemme verkkosivustojemme käyttöä sekä kehittääksemme verkkosivustojamme yhä paremmiksi. Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin eri puolilla maailmaa. Tämän takia kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa. Saamiensa tietojen avulla Google arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Lisäksi Google laatii selvityksiä sivustojen yhteydessä tarjottavista palveluista ja tuottaa internetin käyttöä koskevia tilastoja. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö sitä edellyttää, tai tapauksissa, joissa kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen toimeksiannosta. Voit asentaa selaimeesi lisäosan, joka estää Google Analytics -tietojen tallentamisen. Jos et ole sallinut Google Analyticsin käyttöä evästeasetuksissa, palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät tallennu Tievahdin verkkoselailurekisteriin.

Lisäksi käytämme esimerkiksi Hotjar-työkalua, jonka avulla voimme esimerkiksi rakentaa ns. lämpökarttoja, jotka näyttävät, mitä sivuelementtejä sivustolla klikataan, miten sivuilla liikutaan ja kuinka pitkälle keskimäärin sivuilla edetään. Suostumuksellasi voimme myös nauhoittaa käyntisi, jolloin näemme millaisia hiirenliikkeitä, olet sivulla tehnyt. Tämä auttaa meitä ratkaisemaan mahdollisia käytettävyysongelmia.

Tilastollisin liittyvien evästeiden avulla meille välittyy tietoa siitä, miten palveluitamme käytetään. Tietojen avulla pystymme räätälöimään palveluja ja sisältöä vastaamaan sinun todennäköisiä kiinnostuksenkohteitasi ja tarpeitasi.

Markkinointi

Markkinointiin tarkoitettujen evästeiden avulla voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen käyttökokemuksen ja näyttää juuri sinua kiinnostavaa mainontaa. Tievahdin ja sen käyttämien kumppaneiden mainosevästeitä asetetaan niin Tievahdin kuin kumppaneidenkin verkkosivustoilla.

Markkinointia ja mainontaa voidaan kohdentaa monin eri tavoin. Kumppaneidemme avulla voimme esimerkiksi kohdentaa mainontaamme mediasivustolla sen jälkeen, kun olet vieraillut palveluissamme. Voimme myös muodostaa kohderyhmiä, jolloin saatamme pyytää kumppaniamme kohdentamaan sivuillaan mainontaa ko. kohderyhmälle tai tätä kohderyhmää vastaavalle käyttäjäryhmälle. Kohdentaminen voi edellyttää Tievahdin keräämien tietojen yhdistämistä kumppaniemme keräämiin tietoihin. Yhdistäminen tapahtuu ryhmätasolla. Näin kumppanimme voivat laajentaa kohderyhmän yleisöä paremman ja kohdennetumman mainonnan toteuttamiseksi.

Mainonnan kohdentaminen voi näkyä sinulle mainoksina tuotteista tai palveluista, joita olet selaillut Tievahdin verkkosivustoilla. Lisäksi mainonnassa sinulle voidaan suositella tuotteita tai sisältöjä, joista voisit asiakastietojesi tai verkkokäyttäytymisesi perusteella olla kiinnostunut.

Listauksen verkkosivustoillamme käytettävistä evästeistä saat kunkin verkkosivuston evästeasetuksien tiedoista painamalla ensin ’’Evästeasetukset’’-painiketta verkkosivuston vasemmasta alareunasta, jonka jälkeen, kun evästeasetukset aukeaa paina ’’Näytä tiedot’’.

4. Ketkä ovat Tievahdin yhteistyökumppaneita?

Ensimmäisen osapuolen evästeitä asettaa se verkkosivusto, jolla parhaillaan olet. Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat siis saman sivuston toimesta tallennettuja evästeitä, esimerkiksi sisäänkirjautumisen toiminnan kannalta oleelliset toiminnot. Jos sivusto on määritellyt kolmannen osapuolen ensimmäiseksi osapuoleksi, on tämän kolmannen osapuolen eväste toiminnaltaan samanlainen kuin verkkosivuston ylläpitäjän oma eväste.

Kolmannen osapuolen evästeet asettavat ja niitä käyttävät eri taho kuin sivuston osoitepalkissa näkyvä sivuston omistaja. Osa kolmansista osapuolista käsittelee evästeitä ja niihin liittyviä tietoja rekisterinpitäjinä eli ne määrittävät itse keräämiensä tietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Kolmannen osapuolen evästeet mahdollistavat sen, että verkkokäyttäytymistietoa voidaan yhdistää useammalta eri verkkosivustoilta. Pyrimme huolehtimaan, että kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja vastuullisesti, sopimusta noudattaen ja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tievahdin yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi Facebook ja Google.

Vierailemallasi sivustolla voi olla upotettua sisältöä, esimerkiksi YouTube-videoita. Palveluntarjoajat, kuten Facebook ja Google, voivat asettaa evästeitä selaimellesi ja seurata vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa aivan kuin vierailisit suoraan niiden sivustoilla. Ne käyttävät evästeitä muun muassa mahdollistaakseen tiedon jakamisen sosiaalisissa verkostoissa, käyttäjätilastojen laadintaan tai mainonnan kohdentamiseen. Suosittelemme tutustumaan sosiaalisten median tietosuojakäytäntöihin kyseisillä sivustoilla.

Siltä osin kuin Tievahdin on ylläpitämässä yhteisösivut Facebookissa tai muissa vastaavissa palveluissa, saatamme olla yhteisrekisterinpitäjiä ko. palveluntarjoajan kanssa. Voimme esimerkiksi Facebook-sivullamme nähdä sivustamme tykkäävien henkilöiden nimen ja profiilikuvan sekä muut tiedot, joita henkilöt ovat jakaneet kanssamme tai määrittäneet yksityisyysasetuksissaan julkisiksi. Lisäksi näemme tilastotietoja sivujemme kävijöistä. Facebook käsittelee henkilötietoja omien tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti. Facebook on pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta sekä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palvelussaan.

Kuten edellä mainitussa Facebookin esimerkissä, sama periaate koskee myös muita kolmannen osapuolen palveluntarjoajia sekä yhteistyökumppaneita.

5. Kuinka kauan evästeitä tai niillä kerättyä tietoa säilytetään?

Eväste voidaan tallentaa laitteellesi pysyvästi tai palvelun käytön ajaksi. Väliaikainen istuntokohtainen eväste tallennetaan käyttämällesi päätelaitteelle vain siksi aikaa, kun käytät verkkosivua. Eväste poistetaan istunnon päättyessä tai kun selain suljetaan. Pysyvät evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan tietokoneellesi määrätyksi ajaksi. Niitä ei poisteta, kun suljet selaimen. Pysyviä evästeitä käytetään silloin, kun halutaan tallentaa tunnisteita ja tietoa useamman kuin yhden selausistunnon ajan.

Evästeillä kerättyä tietoa säilytetään tyypillisesti seuraavin tavoin.

Istuntokohtaiset tiedot:

 • Tietoa säilytetään vain sen ajan, kun selailet verkkosivustojamme ennen selaimen sulkemista.

Kyselyihin liittyvät verkkoselailutiedot:

 • Tietoja säilytetään yksi vuosi sellaisissa tilanteissa, joissa sinulla on mahdollisuus täyttää asiakastyytyväisyyskysely.

Mainonnan kohdentamisessa käytettävät tiedot:

 • Tietoja säilytetään mainonnan kohdentamista varten keskimäärin 1–2 kuukautta.

Muut verkkoselailutiedot:

 • Tietoja säilytetään enintään 51 kuukautta
6. Miten voin hallinnoida evästeitä?

Vieraillessasi ensi kertaa palveluissamme, sinulta pyydetään suostumus evästeiden asettamiseen ja niiden käyttämiseen suostumuspyynnössä esitettyihin käyttötarkoituksiin. Käyttötarkoituksia on tarkemmin kuvattu myös näiden evästekäytäntöjen kohdassa 3. Voit antaa suostumuksen, olla antamatta suostumusta tai peruuttaa antamasi suostumuksen. Voit muokata antamiasi suostumuksia milloin tahansa ”Evästeasetukset”-painikkeen kautta, joka löytyy sivuston vasemmasta alareunasta.

Suostumus koskee vain evästeitä, jotka eivät ole välttämättömiä palveluiden käyttämiseksi. Valinnat ovat selain- ja mahdollisesti laitekohtaisia, eli ne on tehtävä jokaisella käyttämälläsi selaimella erikseen.

Evästesuostumus on voimassa korkeintaan 12 kuukautta. Evästesuostumus pyydetään uudelleen myös, jos evästeiden käyttötarkoitukset tai Tievahdin käyttämät kumppanit muuttuvat tai jos olet poistanut selaimesi evästeet. Suostumuksen antamatta jättäminen vaikeuttaa palveluidemme kehittämistä, ja suostumuksen antamatta jättäminen tai sen peruuttaminen ei vaikuta Tievahdin mainontaa, muuten kuin että se ei ole todennäköisten mielenkiinnonkohteidesi mukaan personoitua.

Selaimen evästeasetukset

Voit halutessasi myös muuttaa selaimesi asetuksia ja halutessasi estää evästeet tai poistaa evästeet.

Jos et halua palveluiden lainkaan tallentavan evästeitä selaimellesi, voit estää evästeet. Useimmissa selaimissa eston voi tehdä selaimen asetuksissa. Evästeiden estäminen estää evästeiden tallentumisen. Tämä saattaa kuitenkin estää joitakin palveluja näkymästä oikein tai saatat saada sivustosta sanoman, jossa kerrotaan, että sinun on sallittava evästeet, jotta voit käyttää tiettyä palvelun toiminnallisuutta.

Voit halutessasi myös poistaa evästeet, jolloin vaihdat tunnistetta, jonka pohjalta verkkoselailustasi voidaan muodostaa profiili. Evästeiden poistamisen jälkeen sinulle näytetään uudelleen evästesuostumuspyyntö, sillä evästeiden poiston myötä aiempi valinta poistuu. Voit poistaa evästehistorian useimmiten selaimen asetuksista.

Muut oikeutesi

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus:

 • Poistaa tietosi ja tulla unohdetuksi
 • Rajoittaa tai vastustaa tietojesi käsittelyä
 • Saada pääsy tietoihisi ja oikaista tietojasi
 • Saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
 • Siirtää tietosi järjestelmästä toiseen, jos käsittely on automaattista ja perustuu antamasi suostumukseen tai sopimukseen
 • Tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos katsot että olemme käsitelleen tietojasi vastoin antamaamme informaatiota ja tietosuojalainsäädäntöä.
7. Mitä Tievahdin palveluita nämä evästekäytännöt koskevat?

Nämä evästekäytännöt kattavat seuraavat Tievahdin verkkosivustot:

 • tievahti.fi
 • app.tievahti.fi
 • foorumi.tievahti.fi
 • hallintopalvelu.tievahti.fi
 • tietosuoja.tievahti.fi
 • tuki.tievahti.fi

Jos annat suostumuksesi evästeisiin, voimme jakaa tietojasi edellä mainittujen verkkosivustojen kesken, jolloin pystymme tarjoamaan sinulle esimerkiksi relevanttia mainontaa läpi verkkosivustojemme sekä muualla internetissä. Tietoja käytetään vain kohdassa 3. mainittuihin käyttötarkoituksiin. Sinulla on aina oikeus peruuttaa antamasi suostumus ”Evästeasetukset”-painikkeen kautta, joka löytyy kunkin verkkosivuston vasemmasta alareunasta.

8. Voidaanko näihin evästekäytäntöihin tehdä muutoksia?

Pidätämme oikeuden muuttaa näitä evästekäytäntöjä ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua esimerkiksi omien henkilötietorekisterikäytäntöjen, lainsäädännön tai viranomaisohjeistusten muuttumiseen.

Voit ottaa meihin yhteyttä evästekäytäntöihin liittyen sähköpostiosoitteeseen tietosuoja@tievahti.fi

Päivitetty viimeksi 23.8.2023

Tievahdin käyttöehdot

Nämä käyttöehdot sääntelevät Suomen Tieverkko Oy:n (Y-tunnus: 3191214–1, “Toimittaja”) tarjoamien verkkosivustojen, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä. Käyttöehdot muodostavat Toimittajan verkkosivustoja, ohjelmistoja ja palveluita koskevan sitovan sopimuksen sinun ja Toimittajan ja mahdollisten kolmansien osapuolten välillä. Joitakin verkkosivustojamme, ohjelmistojamme ja palveluitamme voi koskea vielä erilliset käyttöehdot, evästekäytännöt, vastuuvapauslausekkeet sekä tietosuojaselosteet, jotka sinun tulee hyväksyä näitä erillisiä palveluita käyttäessäsi. Rekisteröitymällä Toimittajan verkkosivustojen, ohjelmistojen tai palveluiden tai niiden ominaisuuksien käyttäjäksi taikka ottamalla muutoin palveluita käyttöösi tai käyttämällä palveluita vahvistat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi nämä ehdot.

 

PALVELUKUVAUS

 

Palvelu on Suomen Tieverkko Oy:n (”Suomen Tieverkko”), tietoverkon välityksellä, tarjoama tietokoneohjelmisto yksityisteillä toimivien tiekuntien toiminnan ohjaamiseksi ja hallinnon toteuttamiseksi. Palvelun avulla Asiakas voi esimerkiksi hallita tietoa osakkaistaan, kokoustaa sekä hoitaa talouteen liittyviä toimenpiteitä kuten laskutusta ja kirjanpitoa. Palvelu kulkee nimellä Tievahti (”Palvelu”).

Suomen Tieverkko voi harkintansa mukaan tarjota Palveluun myös maksuttoman käyttöoikeuden rajoituksin, jotka on erikseen määritetty sivustolla www.tievahti.fi. Suomen Tieverkko voi tarjota maksulliseen ja maksuttomaan Palveluun muita lisäpalveluita, joista peritään erillinen maksu.

Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on”, eikä Suomen Tieverkko takaa Palvelulle erityistä palvelutasoa tai takuita Palvelun virheettömyydestä, luotettavuudesta, käytettävyydestä, suorituskyvystä tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Suomen Tieverkko pyrkii kuitenkin tiedottamaan mahdollista häiriöistä etukäteen ja suorittamaan Palvelun ylläpitoon liittyvät toimenpiteet siten, että ne haittaavat Palvelun käyttöä mahdollisimman vähän.

Jos Asiakkaalla on voimassa maksullinen käyttöoikeus, eikä muusta erillisestä irtisanomisesta ole sovittu, Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen päättymään vahvistetun tilausjakson päättymiskuukauden loppuun ilmoittamalla irtisanomisesta viimeistään 30 päivää ennen tilausjakson päättymistä Palvelussa. Mikäli Asiakas ei irtisano Sopimusta edellä mainitun mukaisesti, maksullinen tilausjakso uusiintuu automaattisesti uudeksi määräaikaiseksi tilausjaksoksi, joka on yhtä pitkä kuin alkuperäinen tilausjakso.

Jos Asiakkaalla on voimassa maksuton käyttöoikeus, kumpikin osapuoli voi irtisanoa Sopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Jos Asiakas ei ole kirjautunut Palveluun yli kahteentoista (12) kuukauteen, Suomen Tieverkko voi kaikissa tilanteissa irtisanoa Sopimuksen ilman erillistä ilmoitusta.

 

1 TAUSTA

 

1.1 Nämä Yleiset Sopimusehdot (“Ehdot”) koskevat kaikkia Suomen Tieverkko Oy:n (Y-tunnus: 3191214–1, “Toimittaja”) tarjoamia, kunkin sopimussuhteen osalta Palvelukuvauksessa tarkemmin kuvattujen tiekuntien toimintaan ja hallintoon liittyvän ohjelmiston (“Ohjelmisto”) toimitusta ja käyttöä. Ellei Palvelukuvauksessa ole toisin sovittu, Ohjelmisto toimitetaan tietoverkon välityksellä, näiden Ehtojen mukaisesti. Mikäli toimitukseen sisältyy muita kuin tietoverkon välityksellä toimitettavia Ohjelmistoja tai palveluita, sovelletaan näiden osalta muiden Ehtojen lisäksi jäljempänä kohdassa 17. kuvattuja erityisehtoja.

1.2 Ohjelmiston käyttäminen edellyttää, että Käyttäjä ja Asiakas toimittavat Ohjelmiston pyytämiä tietoja. Mikäli yhteystiedot tai muut Ohjelmiston käyttämiseksi tarvittava tieto muuttuu, Käyttäjän ja Asiakkaan tulee viivytyksettä ilmoittaa muuttuneet tiedot Toimittajalle.

 

2 MÄÄRITELMIÄ

 

2.1 Näissä Ehdoissa Käyttäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka käyttää Ohjelmistoa.

2.2 Näissä Ehdoissa Asiakkaalla tarkoitetaan luonnollista tai oikeudellista henkilöä, joka on tilannut Ohjelmiston käyttöoikeuden rekisteröitymällä käyttäjäksi, tilauksella tai muulla asiakassopimuksella tai, jota edustava Käyttäjä käyttää Ohjelmistoa. Tieisännöitsijä tai muu tiekunnan puolesta asioita hoitava ja Palvelua käyttävä taho on tässä sopimuksessa tarkoitettu Asiakas käyttäessään Ohjelmistoa omassa toiminnassaan.

2.3 Näissä Ehdoissa Ohjelmistolla tarkoitetaan Toimittajan tarjoamaa, valitussa Palvelukuvauksessa kuvattua tiekunnan toiminnan ohjaamiseen ja hallintoon käytettävää ohjelmistokokonaisuutta.

2.4 Näissä Ehdoissa Hinnastolla tarkoitetaan Toimittajan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa tai hinnastoja, joissa on määritetty toimitettavan Ohjelmiston tai palveluiden hinnat.

2.5 Näissä Ehdoissa Palvelukuvauksella tarkoitetaan sopimukseen liitteeksi otettua kuvausta tai kuvauksia Ohjelmiston tai palvelun toiminnallisuuksista, sisällöstä, palvelutasosta, käyttötarkoituksesta.

2.6 Näissä Ehdoissa Informaatiolla tarkoitetaan Asiakkaan Ohjelmistoon tallentamia tietoja ja tiedostoja. Käyttäjätieto on Ohjelmiston tallentamaa Käyttäjän ja Asiakkaan Ohjelmiston käyttöä kuvaavaa tietoa. Käyttäjätieto ja Informaatio ovat jäljempänä yhdessä Tiedot.

 

3 OHJELMISTON SISÄLTÖ JA PALVELUTASO

 

3.1 Ohjelmiston sisältö on valitun Palvelukuvauksen mukainen.

3.2 Ohjelmisto mahdollistaa muun muassa Käyttäjän ja Asiakkaan informaation ja tiedostojen (“Informaatio”) toimittamisen ja lataamisen Ohjelmiston palvelimelle ja jakamisen kohdennetuille vastaanottajille.

3.3 Ohjelmiston käyttöohjeet ja käyttöympäristövaatimukset sekä asiakastuen ajantasaiset yhteystiedot ovat saatavilla valitusta Ohjelmiston tuoteversiosta riippuen Toimittajan internetsivulta, Ohjelmistossa tai pyydettäessä Toimittajalta.

3.4 Ohjelmisto voi muuttua sitä mukaa kun Toimittaja edelleen kehittää Ohjelmistoa. Toimittajalla on oikeus tehdä Ohjelmistoon muutos, joka (a) kohdistuu Ohjelmiston tuotantoympäristöön eikä vaikuta Ohjelmiston sisältöön tai palvelutasoon heikentävästi, (b) on tarpeen Ohjelmistoon kohdistuvan tietoturvauhan torjumiseksi, (c) johtuu laista tai viranomaismääräyksestä tai (d) ilmoitettuaan siitä Asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen.

3.5 Toimittajalla on oikeus Käyttäjää tai Asiakasta kuulematta estää pääsy Ohjelmistoon, mikäli Toimittajalla on epäilys, että Ohjelmistoon tallennetaan sopimatonta Informaatiota, muiden käyttäjien Ohjelmiston käyttö voi vaarantua tallennetun Informaation seurauksena tai näitä Ehtoja rikotaan.

3.6 Toimittaja pyrkii pitämään Ohjelmiston jatkuvasti käytettävissä, mutta voi keskeyttää Ohjelmiston käytön tai muuttaa Ohjelmiston sisältöä aina kun se nähdään tarpeelliseksi. Ellei Palvelukuvauksessa muuta palvelutasoista sovita, Toimittaja ei sitoudu Ohjelmiston spesifeihin palvelutasoihin eikä vastaa palvelutasojen mahdollisesta laskuista tai niiden seurauksista.  Toimittajalla on oikeus keskeyttää Ohjelmiston tarjoaminen muun muassa asennus-, muutos- tai ylläpitotöiden seurauksena tai turvallisuusuhkan seurauksena tai lain tai muun viranomaisvaatimuksen tai -ohjeistuksen johdosta.

3.7 Toimittaja ei takaa, että Ohjelmisto on asiakkaan käytössä keskeytyksettä eikä sitä, miten tietoliikenne- ja internet-yhteyden tarjoava taho tai muu palvelun käyttöön vaikuttava kolmas taho tuottaa oman palvelunsa. Toimittaja pyrkii tiedottamaan huolto- ja ylläpitokatkoista mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen.

3.8 Ohjelmisto voi mahdollistaa tietojen siirron API- rajapintaa (”Rajapinta”) hyödyntäen. Toimittaja voi muuttaa tai rajoittaa Rajapinnan käyttöä samoilla perusteilla kuin muutakin Ohjelmistoa.

Mikäli Ohjelmistoon yhdistetään Rajapintaa hyödyntäen ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluita, Asiakas tekee ko. palveluntarjoajien kanssa erilliset sopimukset, joissa sovitaan palveluiden ehdot ja tietosuojakäytännöt. Toimittaja ei ole vastuussa näiden palveluiden käytöstä tai yhteensopivuudesta Ohjelmiston kanssa.

 

4 TIETOSUOJAEHDOT

 

4.1 Asiakas toimii sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä tarkoitettuna rekisterinpitäjänä (”Rekisterinpitäjä” tai ”Asiakas”) niiden asiakkaitaan, työntekijöitään tai muita henkilöitä koskevien henkilötietojen osalta, joita Toimittaja (”Henkilötietojen Käsittelijä” tai ”Käsittelijä”) käsittelee palvelussa sen toteuttamiseksi (”Asiakkaan Henkilötiedot”). Rekisterinpitäjä on vastuussa Asiakkaan Henkilötiedoista ja niiden käsittelyn lainmukaisuudesta sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisterinpitäjä vastaa kaikista tarvittavista toimenpiteistä ja kaikkien niiden oikeuksien, suostumusten ja valtuutusten hankkimisesta, voimassaolosta ja ylläpitämisestä, jotka ovat Henkilötietojen Käsittelijälle tarpeellisia palvelun toteuttamiseksi tämän kohdan 4. Tietosuojaehdot mukaisesti mitään lakia rikkomatta tai kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaamatta. Asiakkaan Henkilötiedot ja käsittelyn yksityiskohdat on määritelty Seloste käsittelystä –dokumenteissa (”Tietosuojaseloste”), jotka ovat saatavilla Ohjelmiston tuoteversiosta riippuen Toimittajan internet- tai asiakastukisivulta, Ohjelmistossa tai pyydettäessä Toimittajalta.

Mikäli Asiakas on Tieisännöitsijä taikka muu tiekunnan tietoja asioita hoitava taho, voi Asiakas olla itse sovellettavan tietosuojalain mukainen henkilötietojen käsittelijä. Siinä tapauksessa edellä kuvatun toimijan loppuasiakas on sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä, Asiakas henkilötietojen käsittelijä ja Toimittaja henkilötietojen alikäsittelijä. Tässä tapauksessa Asiakas on suhteessa Toimittajaan näiden Ehtojen Rekisterinpitäjää vastaavassa asemassa oikeuksien käyttämisen ja velvoitteiden täyttämisen kannalta. Suhteessa kolmansiin osapuoliin, kuten esimerkiksi sovellettavan tietosuojalain mukaisiin rekisteröityihin, Asiakas on henkilötietojen käsittelijä, eikä näillä Ehdoilla ole vaikutusta Asiakkaan ja kolmannen osapuolen välisiin oikeuksiin ja vastuisiin.

4.2 Henkilötietojen Käsittelijä vastaa siitä, että se käsittelee Asiakkaan Henkilötietoja Rekisterinpitäjän puolesta sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja siten kuin on tarpeen palvelun toimittamisen ja tämän kohdan 4. Tietosuojaehdot noudattamisen kannalta. Asiakkaan Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän kohtuullisten kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Rekisterinpitäjä vahvistaa ohjeiden olevan tyhjentävästi kuvattuna tässä kohdassa 4. Tietosuojaehdot. Jos Rekisterinpitäjä antaa lisäohjeistusta Käsittelijälle Asiakkaan Henkilötietojen käsittelystä, Käsittelijällä on oikeus veloittaa tästä aiheutuvat lisäkustannukset ja tehdyt työt, jotka ovat tarpeen ohjeiden noudattamiseksi. Jos Henkilötietojen Käsittelijä ei pysty noudattamaan annettuja ohjeita, se ilmoittaa asiasta viipymättä Rekisterinpitäjälle, ja osapuolet yrittävät yhteisesti ratkaista asian tarkoituksenmukaisella tavalla. Jos asiaa ei saada ratkaistua yhden (1) kuukauden kuluessa, kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sitä palvelua koskeva sopimus, jonka mukaiseen Henkilötietojen käsittelyyn ohje liittyy kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Henkilötietojen Käsittelijä ilmoittaa viipymättä Rekisterinpitäjälle, jos sen käsityksen mukaan annettu ohje on sovellettavan tietosuojalainsäädännön vastainen.

4.3 Rajoittamatta edellä esitettyä Toimittajalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvalla yhtiöllä on oikeus lainsäädännöllisissä rajoissa käyttää tarjotun palvelun ja Seloste Käsittelystä -dokumentin mukaisen Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä syntyneitä tietoja tarjotun palvelun ja siihen liittyvän toimintansa kehittämiseen (esim. toimintojen automatisointi), analysointiin ja arviointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin edellyttäen, että yksittäistä luonnollista henkilöä ei ole mahdollista tunnistaa lopputuloksesta ja että Toimittajan luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita noudatetaan. 

4.4 Henkilötietojen Käsittelijä pitää Asiakkaan Henkilötiedot luottamuksellisina ja varmistaa, että Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt ovat sitoutuneet luottamuksellisuuteen tai heitä koskee soveltuva lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Ottaen huomioon uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit Rekisterinpitäjän ja Henkilötietojen Käsittelijän on toteutettava riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet. 

4.5 Käsittelijä ilmoittaa Rekisterinpitäjälle Asiakkaan Henkilötietoja koskevasta tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä sen havaitsemisen jälkeen. Henkilötietojen Käsittelijä antaa Rekisterinpitäjälle olennaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä Rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi. Tiedot toimitetaan siinä laajuudessa kuin ne ovat Käsittelijän saatavilla ja tiedossa. Henkilötietojen Käsittelijä pyrkii korjaamaan sekä rajoittamaan loukkauksen aiheuttamia vaikutuksia.

4.6 Henkilötietojen Käsittelijä auttaa pyynnöstä ja kaupallisesti hyväksyttävillä ehdoilla Rekisterinpitäjää rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisessa ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön velvoitteiden täyttämisessä ottaen huomioon käsittelyn luonne ja Henkilötietojen Käsittelijän saatavilla olevat tiedot.

4.7 Pyydettäessä Henkilötietojen Käsittelijä toimittaa tarpeellisen selvityksen sovellettavan tietosuojalainsäädännön noudattamisesta.  

Toimittajalla on oikeus laskuttaa tässä kohdassa 4. Tietosuojaehdot mainitusta avustamisesta.

4.8 Kun Asiakkaan Henkilötietojen käsittely ei enää ole tarpeellista, Henkilötietojen Käsittelijä palauttaa kirjallisesta pyynnöstä Asiakkaan Henkilötiedot Rekisterinpitäjälle tai poistaa tiedot ja niiden kopiot. Kun Asiakkaan henkilötietojen tämän sopimuksen mukainen käsittely ei ole enää tarpeellista, Asiakkaalla on mahdollisuus ottaa itsenäisesti kopio palveluun tallennetuista Asiakkaan henkilötiedoista. Asiakkaan pyynnöstä Toimittaja tuhoaa Asiakkaan henkilötiedot ja antaa Asiakkaalle todistuksen tietojen tuhoamisesta, ellei henkilötietoja ole säilytettävä lainsäädännöstä johtuen. Edellä olevasta huolimatta Toimittajalla on oikeus säilyttää Asiakkaan Henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön noudattamiseksi sekä oikeutetun etunsa toteuttamiseksi kuten osoittaakseen, että palvelu on toimitettu osapuolten sopimalla tavalla.

4.9 Asiakas hyväksyy ja suostuu siihen, että Käsittelijän konserniyhtiöt voivat käsitellä Asiakkaan Henkilötietoja palvelun tuottamiseksi, ja että Henkilötietojen Käsittelijällä ja vastaavasti sen konserniyhtiöillä on oikeus käyttää alikäsittelijöitä Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyssä.

4.10 Rekisterinpitäjä hyväksyy, että Asiakkaan Henkilötietoja voidaan käsitellä sellaisten alikäsittelijöiden toimesta, jotka ovat sijoittautuneet Rekisterinpitäjän kotimaan ulkopuolelle. Jos Asiakkaan henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, Henkilötietojen Käsittelijä toteuttaa Rekisterinpitäjän puolesta asianmukaiset suojatoimet rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi ja turvaamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Henkilötietojen Käsittelijä voi esimerkiksi Rekisterinpitäjän puolesta tehdä sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi EU Komission hyväksymien tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden mukaisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä.

4.11 Osapuolet toteavat nimenomaisesti, että Toimittaja käsittelee palvelun toimittamisen yhteydessä rekisterinpitäjänä henkilötietoja, jotka liittyvät Asiakkaan työntekijöihin ja päätöksentekijöihin (esim. Asiakkaan yhteyshenkilöt tai Ohjelmiston käyttäjät) tai muihin henkilöihin (esim. Ohjelmiston Tiedoissa esiintyvät henkilöt). Näitä tietoja käsitellään palvelun ylläpitoa, vianmääritystä, asiakaspalvelua, laskutusta, viestintää ja markkinointia sekä uusien palveluiden kehittämistä ja tarjoamista sekä muita vastaavia tarkoituksia varten (”Toimittajan Henkilötiedot”). Toimittajan Henkilötietoja kerätään eri lähteistä. Ne voivat muodostua palvelun käytön yhteydessä (esim. kirjautumiseen tai laskujen käsittelyyn liittyvät tiedot) tai sisältyä Ohjelmistossa käsiteltävään Informaatioon (esim. kirjanpitotositteen tieto). Toimittaja vastaa tässä kohdassa tarkoitetun käsittelyn lainmukaisuudesta. Osapuolet tiedostavat, että käsittely voi aiheuttaa velvollisuuksia sekä Asiakkaalle että Toimittajalle, kuten esimerkiksi velvollisuuden ilmoittaa käsittelystä niille henkilöille, joita Toimittajan Henkilötiedot koskevat. Tietoa Toimittajan Henkilötietojen käsittelystä on saatavilla verkkosivuillamme.

4.12 Tietosuojalainsäädännön mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus), vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Toimittaja ei suoraan vastaa Asiakkaan Henkilötietoihin liittyviin rekisteröityjen tiedusteluihin tai pyyntöihin. Toimittaja tarjoaa Asiakkaalle palvelun, joka mahdollistaa tarkistusoikeuden toteuttamisen. Palvelusta voidaan periä palvelumaksuja.

4.13 Rekisterinpitäjällä ja valvontaviranomaisella on sovellettavan tietosuojalain mukaisesti oikeus tehdä tarkastuksia varmistaakseen, että Käsittelijä noudattaa sopimuksessa määriteltyjä velvoitteita Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyssä. Rekisterinpitäjä voi tehdä tällaisen tarkastuksen kerran vuodessa. Tarkastuksen voi tehdä myös ulkopuolinen tarkastaja edellyttäen, että se sitoutunut sellaisiin luottamuksellisuusvelvoitteisiin, jotka kohtuudella ovat Käsittelijän hyväksyttävissä. Osapuolet sopivat hyvissä ajoin etukäteen tarkastuksen ajasta, laajuudesta, kestosta ja muista yksityiskohdista. Tarkastus on tehtävä siten, ettei se häiritse Henkilötietojen Käsittelijän liiketoimintaa tai loukkaa Käsittelijän sitoumuksia kolmansia osapuolia kohtaan (mukaan lukien, mutta rajoittumatta Käsittelijän muut asiakkaat, yhteistyökumppanit ja toimittajat). Rekisterinpitäjän on korvattava tarkastuksesta aiheutuvat kulut sopimuksen mukaisesti. 

 

5 TUNNISTAUTUMISTIEDOT

 

5.1 Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, että Asiakas ja kaikki nimetyt Käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnukset, salasanansa ja muuttuvat salasanat huolellisesti ja erillään toisistaan. Asiakkaan tulee huolehtia, etteivät edellä mainitut tunnistautumistiedot joudu sivullisten haltuun. Mikäli tunnistautumistiedot ovat joutuneet, tai Asiakkaalla on syytä epäillä, että ne ovat saattaneet joutua sivullisen haltuun, Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tästä Toimittajalle Ohjelmiston asiattoman käytön estämiseksi. Toimittajalla on oikeus katkaista Ohjelmiston käyttö Asiakkaan ilmoitettua tunnistautumistietojen mahdollisesta joutumisesta sivullisen haltuun, kunnes uudet tunnistautumistiedot on otettu käyttöön.

5.2 Asiakas vastaa tunnistautumistietojen avulla tehdyistä sitoumuksista ja muista toimista siihen saakka, kunnes Toimittaja on saanut ilmoituksen tunnistautumistietojen joutumisesta sivullisen haltuun ja Toimittajalla on ollut kohtuullinen aika estää Ohjelmiston käyttö.

5.3 Tunnistautumistiedot vastaavat Ohjelmiston edellyttämällä tavalla annettuna soveltuvin osin Asiakkaan allekirjoitusta.

5.4 Mikäli Käyttäjä on säilyttänyt tunnistautumistietojaan huolimattomasti tai muutoin menettelyllään myötävaikuttanut tunnistautumistietojen joutumiseen sivullisen haltuun, Asiakas vastaa kaikesta sen seurauksena Toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta.

 

6 TOIMITTAJAN YLEISET OIKEUDET JA VELVOITTEET

 

6.1 Toimittaja tuottaa Ohjelmiston Ehtojen mukaisesti, ammattimaisesti ja huolellisesti. Toimittajalla on oikeus sisällyttää avoimen lähdekoodin alaista ohjelmistoa Ohjelmistoon.

6.2 Toimittaja ilmoittaa viipymättä tietoonsa tulleesta seikasta, joka saattaa estää Ohjelmiston Ehtojen mukaisen käytön tai vaarantaa asiakkaan Informaation tietoturvan.

 

7 ASIAKKAAN YLEISET OIKEUDET JA VELVOITTEET

 

7.1 Asiakkaalla on oikeus käyttää Ohjelmistoa Ehtojen mukaisesti sisäisessä toiminnassaan. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus nimetä Käyttäjäksi ja siten sallia Ohjelmiston käyttö Asiakkaan asioita hoitavalle ulkoiselle toimijalle.

7.2 Asiakkaalla tai Käyttäjällä ei ole oikeutta jälleenmyydä tai muutoin jaella Ohjelmistoa kolmansille osapuolille, ellei asiasta ole erikseen toisin sovittu.

7.3 Asiakas vastaa Ohjelmiston käyttämiseen tarvitsemiensa laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen sekä muun Ohjelmiston käyttöympäristön hankkimisesta ja toimintakunnosta. Asiakas vastaa tietojärjestelmänsä suojauksesta sekä Ohjelmiston käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- ja muista vastaavista kustannuksistaan. Asiakas vastaa sen laitteiden, yhteyksien, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien saattamisesta Toimittajan toimittamien käyttöympäristövaatimusten mukaiseksi sekä Ohjelmiston soveltuvuudesta Asiakkaan käyttötarkoitukseen.

7.4 Ellei toisin ole sovittu, Ohjelmisto sijaitsee Toimittajan tai kolmannen osapuolen ylläpitämällä palvelinlaitteistolla. Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, että Asiakas tai Asiakkaan nimetyt Käyttäjät eivät yritä kopioida Ohjelmistoa palvelimelta, tutkia, muuntaa tai kopioida Ohjelmiston lähdekoodia, muutoin häiritä Ohjelmiston toimintaa tai päästä luvattomalla tavalla käsiksi Ohjelmiston tietokantaan, asiakastietoihin tai muiden asiakkaiden tallettamiin tietoihin.

7.5 Asiakas ei saa sallia Ohjelmiston käyttöä sellaisesta maasta, joka on mahdollisten teknologian vientiä koskevien laillisten rajoitusten vastainen tai jossa Ohjelmiston käyttö olisi lain vastaista tai vaatisi minkäänlaista lupaa tai vakuutusta tai aiheuttaisi Toimittajalle tästä sopimuksesta tai Suomen laista poikkeavaa tai laajempaa vastuuta tai velvoitetta.

7.6 Asiakas on vastuussa Ohjelmiston käytöstä, Informaation sisällöstä ja Ohjelmistoa hyödyntäen tehdystä tiedonvaihdosta.

7.7 Asiakas vakuuttaa, että Asiakas, sen yhteydessä toimivat luonnolliset henkilöt tai muut sidosryhmät eivät ole Pakotteiden kohteena. Asiakas sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Toimittajalle, mikäli olosuhteissa tapahtuisi sopimuskauden aikana muutos, jonka seurauksena sen tässä antama vakuutus ei enää pitäisi paikkaansa. Riippumatta siitä, mitä on sovittu vastuunrajoituksista, Asiakas vastaa kaikista vahingoista, seuraamusmaksuista ja kuluista, joita Suomen Tieverkolle aiheutuu siitä, että Asiakkaan tässä antama vakuutus ei pidä paikkaansa tai siitä, että Asiakas laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa.

 

8 KÄYTTÄJÄN YLEISET OIKEUDET JA VELVOITTEET

 

8.1. Käyttämällä Ohjelmistoa Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Ehtoja Käyttäjän ominaisuudessa. Ohjelmistoa voi käyttää vain täysi-ikäinen, oikeustoimikelpoinen, asiakkaan valtuuttama henkilö ja näiden Ehtojen mukaisesti.

8.2 Käyttäjän tulee säilyttää käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti eikä niitä saa paljastaa kolmansille osapuolille. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tapahtuneesta Ohjelmiston käytöstä. Käyttäjä sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Toimittajalle salasanan joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon tai epäilemästään käyttäjätunnuksen tai salasanan väärinkäytöstä. Käyttäjä on Toimittajan pyynnöstä velvollinen vaihtamaan Ohjelmiston käyttämiseksi vaadittavan salasanan, jos se on tarpeen Palvelun kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi.

8.3 Toimittajalla on tietoturvan ja Ohjelmiston käytettävyyden takaamiseksi oikeus katkaista Käyttäjän tietoliikenneyhteys Ohjelmistoon, mikäli Käyttäjä ei käytä auki olevaa Ohjelmistoa.

 

9 OHJELMISTON HINTA JA MAKSUEHDOT

 

9.1 Ohjelmiston hinta ja maksuehdot ovat Toimittajan kulloinkin voimassa olevan, valittuun Palvelukuvaukseen liittyvän Hinnaston mukainen. Toimittajalla on oikeus tarkistaa ja muuttaa hintaa ilmoittamalla siitä vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

9.2 Hintoihin sisältyvät kulloinkin voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti. Jos viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen takia, hinnat muuttuvat vastaavasti.

9.3 Laskuja koskevat huomautukset on tehtävä Toimittajalle kymmenen (10) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

9.4 Mikäli laskua ei makseta eräpäivänä, kertyy viivästyneelle summalle voimassa olevan Korkolain mukaista viivästyskorkoa, kunnes Toimittajan koko saatava mahdollisine viivästyskorkoineen on suoritettu. Viivästyskorko lasketaan kullekin eräpäivän jälkeiselle viivästyspäivälle. Viivästyskoron lisäksi Toimittajalla on oikeus estää Ohjelmiston käyttö, kunnes kaikki Toimittajan saatavat Asiakkaalta on maksettu.

9.5 Asiakas on velvollinen maksuviivästyksien yhteydessä maksamaan lisäksi kohtuulliset saatavien muistutus- ja perimismaksut. Laskua koskevissa erimielisyystapauksessa riidaton osa laskusta on maksettava eräpäivään mennessä.

 

10 IMMATERIAALIOIKEUDET JA ASIAKKAAN AINEISTO

 

10.1 Ohjelmisto on yksistään Toimittajan ja/tai kolmannen osapuolen omaisuutta ja niitä voi suojata tekijänoikeus tai muu immateriaalioikeus. Ohjelmistoon, teknologiaan tai sisältöön ei anneta Käyttäjälle muuta oikeutta kuin näistä Ehdoista ilmenevä Ohjelmiston käyttöoikeus. Näiden Ehtojen perusteella ei anneta mitään oikeutta käyttää Toimittajan tai Ohjelmiston toiminimiä, logoja, domain-nimiä tai muita brändiin liittyviä nimiä tai tunnisteita. Toimittajalla on vapaa oikeus hyödyntää ilman korvausta sille toimitettuja parannusehdotuksia, kommentteja tai ehdotuksia.

10.2 Ohjelmistoon tallennetun Informaation omistusoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

10.3 Asiakas vastaa Käyttäjien Ohjelmistoon tallentamasta Informaatiosta ja siitä, että sillä on oikeus hyödyntää Informaatiota ja siitä ettei se loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

10.4 Asiakas vastaa kaikista kuluista ja Toimittajalle tai sen konserniyhtiölle esitetyistä vaateista ja vaatimuksista, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti Informaatiosta tai Asiakkaan näiden Ehtojen rikkomisesta. Toimittajalla on oikeus halutessaan puolustautua itse edellä mainittuja vaateita vastaan.

10.5 Ellei kohdan 4. Tietosuojaehdoista muuta johdu, Toimittajalla on oikeus käyttää Tietoja seuraavasti:

 1. a) Toimittaja voi vapaasti koostaa ja luovuttaa konserniyhtiöille tai kolmansille Tietoja tilastollisten raporttien laatimiseen, Ohjelmiston parantamiseen, tietopalveluiden tuottamiseen sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin, siten ettei Tiedon lähteenä oleva yksittäinen Asiakas, Käyttäjä tai muu luonnollinen henkilö ole yksilöitävissä, tunnistettavissa tai jäljitettävissä suoraan tai epäsuorasti tuotetuista tilastoista, raporteista tai tietopalveluista.
 2. b) Toimittaja voi Tietojen perusteella kohdentaa omia tai kolmansien tahojen palveluita Ohjelmiston sisällä yksittäiselle Käyttäjälle tai Asiakkaalle. Tässä yhteydessä Tietoja voidaan luovuttaa kyseiselle kohdennuksen perusteella palveluja tarjoavalle osapuolelle Asiakkaan erillisellä suostumuksella. Asiakas voi kuitenkin kieltää palveluiden kohdentamisen Ohjelmistossa.
 3. c) Toimittaja voi käyttää käyttötietoja Ohjelmiston käytöstä laskuttamiseen ja markkinoinnin kohdistamiseen. Näitä käyttötietoja Toimittaja voi jakaa alihankkijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa.
 4. d) Asiakkaan omista Tiedoista tuotettavien Asiakkaan taloudellisesta tilasta kertovien tietopalveluiden tuottamiseen ja Tietojen luovuttamiseen, ellei se kuuluu Palvelukuvauksessa kuvattuun Ohjelmiston sisältöön, vaaditaan Asiakkaan erillinen suostumus.
 5. e) Toimittaja voi käsitellä ja luovuttaa kolmansille osapuolille Tietoja, joista yksittäinen henkilö on tunnistettavissa, vain Asiakkaan mahdollisen ohjeistuksen ja henkilötietoja koskevan lainsäädännön mukaisesti.

10.6 Ellei kirjallisesti toisin sovita, Toimittaja vastaa tietoverkon välityksellä toimitettavassa Ohjelmistossa olevan Asiakkaan Informaation varmuuskopioinnista tai muusta samaan lopputulokseen johtavasta teknisestä toimenpiteestä kerran työpäivän aikana. Muilta osin varmuuskopioinnista vastaa Asiakas.

10.7 Jos Asiakkaan Ohjelmistoon tallentama Informaatio on tuhoutunut, kadonnut, muuttunut tai vahingoittunut osittain tai kokonaan Asiakkaan toimenpiteen seurauksena, Toimittajalla on oikeus veloittaa Asiakasta tietojen palauttamisesta.

10.8 Sopimuksen päättyessä Toimittajalla on velvollisuus kohtuudella myötävaikuttaa Toimittajan hallussa olevan Asiakkaan aineiston siirtoon Asiakkaan osoittamalle taholle. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, myötävaikutusvelvollisuus päättyy, kun kolme (3) kuukautta on kulunut sopimuksen päättymisestä. Toimittajan myötävaikutusvelvollisuuteen liittyvissä palveluissa noudatetaan Toimittajan hinnastoa.

 

11 VASTUUNRAJOITUS

 

11.1 Näissä Ehdoissa nimenomaisesti mainittujen vakuutusten lisäksi Toimittaja ei anna muita vakuutuksia Ohjelmiston tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuuteen, Ohjelmiston laatuun, kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamattomuuteen tai muuhun liittyen.

11.2 Ohjelmisto sisältää kolmansien osapuolien tuottamia palveluita. Toimittaja pitää omalta osaltaan ja mahdollisuuksien mukaan huolen kokonaispalvelun toteutumisesta ja toimivuudesta mutta ei ole missään tilanteessa vastuullinen kolmannen osapuolen toteuttaman palvelun toimivuudesta, turvallisuudesta tai laillisuudesta.

11.3 Toimittaja ei vastaa Asiakkaan tai muun Ohjelmistolla tiekunnan asioita hoitavan tahon välillisistä vahingoista. Toimittajan enimmäiskorvauksen määrä kaikissa tapauksissa on Asiakkaan tai muun Ohjelmistolla tiekunnan asioita hoitavan tahon Ohjelmiston käytöstä Toimittajalle maksama vahingon tapahtumista edeltäneiden kahden kuukauden arvonlisäveroton kokonaishinta ja tämän sopimussuhteen aikana yhteensä enintään kymmenentuhatta (10.000) euroa.

 

12 SALASSAPITO

 

12.1 Osapuolet, heidän työntekijänsä tai konserniyhtiöt eivät saa käyttää tai ilmaista toisen osapuolen luottamuksellista tietoa kolmannelle muutoin kuin näiden Ehtojen mukaisesti. Osapuolten on käsiteltävä toisen osapuolen luottamuksellista tietoa vähintään samalla huolellisuudella kuin ne käsittelevät omaa luottamuksellista tietoaan, edellyttäen että luottamuksellista tietoa käsitellään kuitenkin aina vähintään kohtuullisella huolellisuudella. Muutoksista Ehdoissa on ilmoitettava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen voimaantuloa.

12.2 Toimittajalla on oikeus mainita Asiakas referenssiluettelossaan.

 

13 YLIVOIMAINEN ESTE

 

13.1 Toimittajalla on oikeus siirtää toimituspäivää tai purkaa sopimus tai muuttaa Ohjelmistoa ilman että siitä aiheutuu seuraamuksia Toimittajalle, mikäli se on estynyt liiketoimintansa harjoittamisessa syystä, jota sillä ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on siitä riippumaton. Tällainen tapahtuma voi olla muun muassa sota, kapina, sisäinen levottomuus, pandemia, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo, Toimittajasta riippumaton häiriö tietoliikenneyhteyksissä tai muussa sähköisessä viestinnässä tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä Toimittajasta riippumaton syy. Mikäli viivästyksen aiheuttava syy jatkuu yli kolme (3) kuukautta, Asiakas on oikeutettu kirjallisesti irtisanomaan sopimuksen.

 

14 VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

 

14.1 Tähän sopimukseen kuuluvat sen olennaisina osina seuraavat asiakirjat soveltamisjärjestyksessä lueteltuna: 1) Asiakassopimus tai sen korvaava tilaus- tai rekisteröintilomake, 2) Palvelukuvaus, 3) Palvelukuvaukseen liitetyt erityisehdot, 4) Hinnasto, 5) Seloste Käsittelystä -dokumentit 6) Nämä Ehdot, 7) Evästekäytännöt.

14.2 Toimittaja voi muuttaa näitä Ehtoja ja muita voimassa olevia sopimusehtoja lainsäädännön, alan sopimuskäytäntöjen tai Ohjelmiston sisällön muuttuessa tai muusta Ohjelmistoon liittyvästä syystä. Käyttämällä Ohjelmistoa Käyttäjä hyväksyy kulloisenkin voimassa olevan version. Asiakkaalle ehtojen muuttamisesta on ilmoitettava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen niiden voimaantuloa Ohjelmiston yhteydessä tai erillisellä viestillä. Mikäli Asiakas ei hyväksy ehtojen muutosta, voi tämä irtisanoa sopimuksen enintään kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen eivätkä muutetut ehdot tule voimaan irtisanomisaikana.

14.3 Ellei osapuolet ole toisin sopineet, tämä sopimus on voimassa toistaiseksi ja Asiakas voi irtisanoa tämän sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Määräaikaiseksi sovittu Ohjelmiston käyttöoikeus on voimassa sovittuun määräaikaan saakka.

14.4 Osapuoli voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi, mikäli (i) toinen osapuoli asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai tulee pysyvästi maksukyvyttömäksi, tekee velkojia suosivia siirtoja tai toimenpiteitä tai (ii) toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä ole korjannut rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan toiselta osapuolelta tästä huomautuksen.

14.5 Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus tai rajoittaa sen mukaisten velvoitteidensa toteuttamista, mikäli Toimittajalla on siihen Pakotteista johtuva perusteltu syy. Toimittaja ei vastaa vahingosta, jonka tällainen purkaminen tai rajoittaminen aiheuttaa.

14.6. Mikäli Asiakas ei käytä sellaista Ohjelmistoa, joka tarjotaan Asiakkaalle maksutta, katsotaan Palvelukuvauksessa täsmennetty Ohjelmiston käyttämättä jättäminen sopimuksen irtisanomiseksi. Ohjelmiston käyttöoikeus päättyy Asiakkaalta irtisanomisajan päätyttyä.

 

15 YLEISET EHDOT

 

15.1 Osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta osaksikaan ilman toisen osapuolen kirjallista suotumusta. Toimittaja voi kuitenkin siirtää sopimuksen milloin tahansa konserniyhtiölleen tai kolmannelle osapuolelle yritysjärjestelyn tai liiketoimintakaupan yhteydessä tai myytäessä olennainen osa niistä Toimittajan varallisuuseristä, joihin sopimus liittyy. Toimittajalla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti Asiakkaalle. Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelun tuottamisessa, ottaen huomioon kohdassa 4. sovitut tietosuojaehdot.

15.2 Tietyn ehdon pitäminen lain vastaisena, pätemättömänä tai sellaisena, että sitä ei voida saattaa voimaan, ei vaikuta muiden ehtojen tai koko sopimuksen lain mukaisuuteen, pätevyyteen tai voimaanpantavuuteen.  

15.3 Se, että osapuoli jättää käyttämättä jonkin tähän sopimukseen perustuvan oikeutensa, ei rajoita osapuolen oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota sopimusehtoihin.

15.4 Tämä sopimus ei muodosta minkäänlaista yhteisyritystä, työsuhdetta tai franchise-, edustus- tai muuta yhteenliittymää osapuolten välillä eikä oikeuta osapuolta edustamaan tai tekemään minkäänlaisia sitoumuksia, sopimuksia tai lupauksia toisen osapuolen puolesta.

15.5 Kaikki tähän sopimukseen liittyvät toiselle osapuolelle osoitetut tiedot ja ilmoitukset on toimitettava kirjallisesti (i)  kirjattuna kirjeenä, jolloin tiedoksiannon katsotaan tulleen osapuolen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua postittamisesta, (ii) pikakirjeenä, jolloin tiedoksiannon katsotaan tulleen osa-puolen tietoon kahden (2) päivän kuluttua postittamisesta, (iii) sähköpostilla, jolloin tiedoksiannon katsotaan tulleen osapuolen tietoon kun se on lähetetty tai (iv) ilmoittamalla siitä Ohjelmiston yhteydessä. Tiedoksiannot tulee osoittaa viralliseen rekisteröityyn osoitteeseen tai muuhun ilmoitettuun osoitteeseen.

15.6 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Kaikki näistä Ehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden välimiehen kokoonpanossa. Välimiesmenettelyn paikkakunta on Helsinki ja menettelyn kielenä käytetään suomea. Välimiehen antama tuomio on lopullinen, molempia osapuolia sitova ja sen voi panna täytäntöön mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin. Osapuolella on oikeus hakea väliaikaista turvaamistoimenpidettä. Toimittajan vaatimuksesta rahamääräistä saatavaa koskeva vaatimus ratkaistaan vastaajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

 

16 TIEVAHTI-OHJELMISTON ERITYISEHDOT

 

16.1 Näitä kohdan 16. Tievahti -ohjelmiston erityisehtoja sovelletaan silloin ja siltä osin, kun Palvelukuvauksessa määritetty Ohjelmisto on jokin Tievahti -ohjelmiston tuoteversioista.

16.2 Tievahdissa pääkäyttäjinä toimivat Asiakkaat, joille on määritelty tiekunnassa laajat muokkausoikeudet. Pääkäyttäjiä voi olla yksi tai useampia. 

16.3 Mikäli tietoturvasyyt näin edellyttävät, Toimittajalla on oikeus koska tahansa vaatia Asiakasta vaihtamaan yhden tai useamman Käyttäjänsä salasanan, tai tarvittaessa sulkea yksi tai useampi käyttäjätunnus tilapäisesti tai muutoin estää tietoturvaa uhkaava Ohjelmiston käyttö.

16.4 Pääkäyttäjän käyttöoikeudet mahdollistavat uusien Käyttäjien lisäämisen palveluun. Ohjelmistoa saavat käyttää ainoastaan Pääkäyttäjän nimeämät, palveluun lisätyt Käyttäjät. Pääkäyttäjä voi luoda tämän sopimuksen puitteissa uusia Käyttäjiä ja annetuissa rajoissa määrittää näiden käyttöoikeuden laajuuden. Käyttöoikeus on henkilökohtainen ja koskee ainoastaan nimettyä Käyttäjää. Asiakas sitoutuu yksilöimään nimetyt Käyttäjät siinä laajuudessa kuin Toimittaja kulloinkin vaatii. Toimittajalla on myös oikeus koska tahansa tarkistaa Ohjelmistosta tai tietokannasta Asiakkaan nimetyt Käyttäjät. Asiakas sitoutuu noudattamaan äärimmäistä huolellisuutta siinä, ketä kutsuu käyttämään ohjelmistoa ja mille tahoille hän kussakin tilanteessa käyttöoikeuksia myöntää. Toimittaja ei ole missään tilanteessa vastuussa Asiakkaan myöntämistä käyttöoikeuksista, niiden todellisesta oikeutuksesta suhteessa palvelun sisältöön, eikä myöskään niiden välittömistä tai välillistä seurauksista.

16.5 Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Asiakkaan on sopimussuhteen päättyessä mahdollista tallentaa itselleen Ohjelmistoon tallentamansa Informaatio ennen sopimussuhteen päättymistä. Pyydettäessä Toimittaja luovuttaa Asiakkaan Palveluun tallentaman Informaation yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa. Toimittajalla on oikeus veloittaa tietojen keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta Hinnaston mukainen veloitus. Toimittajan velvollisuus säilyttää Asiakkaan Palveluun tallentamaa Informaatiota päättyy kolmen (3) kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä. Toimittajalla on sopimussuhteen päättymisestä huolimatta oikeus perustellusta syystä säilyttää tarpeelliseksi katsomansa tiedostot, asiakirjat tai niiden kopiot, ottaen huomioon kohdassa 4. sovitut tietosuojaehdot.

16.6 Asiakas valtuuttaa Toimittajan tekemään verkkolaskujen lähettämiseksi, tulostettujen aineistojen lähettämiseksi, palkoista ja palkkioista verohallinnolle, eläkevakuutusyhtiöille ja ammattijärjestöille lähetettävien ilmoitusten lähettämiseksi sekä muiden sähköisten aineistojen lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi tarvittavat tekniset sopimukset ja järjestelyt tavalla, joka mahdollistaa teknisesti tehokkaan palvelun käytön.

16.7 Tievahti-ohjelmisto sisältää kolmansien osapuolien tuottamia palveluja, joissa Asiakas tekee palvelupyyntöjä tai toimeksiantoja, kuten tilitietojen luku ja postituspalvelu kokonaispalvelun toteuttamiseksi. Toimittaja ei vastaa välitettyjen tietojen sisällöstä, oikeellisuudesta ja aiheellisuudesta. Asiakas sitoutuu siihen, että hän ei välitä aiheetonta tai virheellistä sisältöä.

 

17 KONSULTOINTI- JA MUIDEN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ERITYISEHDOT

 

17.1 Näitä kohdan 17. Konsultointi- ja muiden asiantuntijapalveluiden erityisehtoja sovelletaan siltä osin ja silloin kun Palvelukuvauksessa määritetty tai Asiakas on muuten tilannut asiakaskohtaista ohjelmiston käyttöön tai sisältöön liittyvää ohjelmisto-osaamista vaativaa konsultointipalvelua. Mikäli nämä erityisehdot ovat ristiriidassa muualla näissä Ehdoissa sovitun kanssa, sovelletaan mitä näissä erityisehdoissa on asiasta sovittu.

17.2 Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, immateriaalioikeudet asiantuntijapalvelun perusteella syntyviin asiakirjoihin ja muihin tuloksiin sekä toimittajan niihin tekemiin muutoksiin kuuluvat toimittajalle.

17.3 Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, asiakkaalla on oikeus käyttää asiantuntijapalvelun tuloksena syntyviä asiakirjoja ja muita tuloksia sisäisessä toiminnassaan. Myönnetty käyttöoikeus ei koske asiakkaan kirjanpitolain mukaisia konserniyhtiöitä ja ei laajene asiakasta koskevan sulautumisen, jakautumisen, yritysoston, liiketoimintakaupan, yritysjärjestelyn tai muun organisaatiomuutoksen (konsernin sisäinen tai ulkoinen) yhteydessä ilman, että osapuolet ovat erikseen kirjallisesti etukäteen sopineet mahdolliseen laajuuden muuttamiseen liittyvistä ehdoista.

17.4 Asiakas ei saa ottaa palvelukseensa Toimittajan palveluksessa olevaa tai ollutta henkilöä, joka tekee tai on tehnyt kyseiseen asiantuntijapalveluun liittyviä keskeisiä tehtäviä, eikä tehdä muutakaan sopimusta tai muutoin sopia sellaisesta järjestelystä, jonka tarkoituksena on kyseisen henkilön työpanoksen hankkiminen, ennen kuin 6 kuukautta on kulunut kyseisen asiantuntijapalvelun tai työsuhteen päättymisestä sen mukaan kumpi niistä päättyy aikaisemmin. Jos sopijapuoli rikkoo tätä rekrytointirajoitusta, sopijapuoli on velvollinen maksamaan sopimussakkona toiselle sopijapuolelle kyseisen henkilön 6 kuukauden ennakonpidätyksenalaista bruttopalkkaa vastaavan määrän. Rekrytointirajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos kyseisen henkilön työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä tai jos henkilön palkkaaminen tapahtuu henkilön omasta aloitteesta vastaamalla julkiseen työpaikkailmoitukseen.

 

18 LISÄTIEDOT

 

Mikäli sinulla on kysyttävää Toimittajan verkkosivustojen, ohjelmistojen tai palveluiden käyttöehdoista, ota yhteyttä osoitteeseen tietosuoja@tievahti.fi

 

Päivitetty viimeksi 29.5.2023

Usein kysyttyä

Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan elävään ihmiseen liittyviä tietoja. Esimerkiksi nimesi tai osoitteesi ovat sinuun liittyviä henkilötietoja samoin kuin sinuun liitettävissä olevat tiedot ostoksistasi.

Tunnistettavissa olevana pidetään ihmistä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Mitä tietoja minusta kerätään?

Keräämme vain käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Käytämme itse antamiasi tietoja, kuten nimi-, osoite-, sähköpostiosoite- sekä muita perustietoja. Käytämme myös palveluidemme kautta saatuja tietoja, kuten esimerkiksi maksukortti-, osto- ja verkkokäyttäytymistietoja.

Mihin tarkoituksiin tietojani kerätään?

Käytämme henkilötietojasi ainoastaan ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Olemme sitoutuneet siihen, ettei ilmoitettua käyttötarkoitusta laajenneta myöhemmin kattamaan muita käyttötarkoituksia.

Ensisijaisesti hyödynnämme tietoja pyytämiesi palveluiden tarjoamiseksi. Lisäksi asiakastietoa hyödynnetään Tievahdissa liiketoiminnan johtamisessa, kohdennetussa markkinoinnissa, mainonnassa ja asiakasviestinnässä. Asiakkaille tämä tarkoittaa esimerkiksi entistä kohdennetumpaa markkinointia.

Tavoitteemme on, että pystymme palvelemaan asiakasta yksilöllisesti jokaisessa verkkopalvelussamme. Tarkempia tietoja yksittäisten rekistereiden käyttötarkoituksista löydät kunkin rekisterin tietosuojaselosteesta.

Mistä lähteistä tietoni kerätään?

Käytämme itse antamiasi tietoja, kuten nimi-, osoite-, sähköpostiosoite- sekä muita perustietoja. Käytämme myös palveluidemme kautta saatuja tietoja esimerkiksi evästeitä ja muita teknologioita käyttäen. Niiden avulla keräämme tietoa palveluidemme käytöstä, esimerkiksi siitä, mitä Tievahdin verkkosivuja olet selannut ja mistä olet hakenut tietoja.

Voimme yhdistää eri lähteistä kerättyä tietoa tietosuojaselosteissa tarkemmin kuvattuja käyttötarkoituksia varten. Kunkin rekisterin tietolähteet on mainittu rekisterin tietosuojaselosteessa. Verkkokäyttäytymistietojen käsittelystä saat lisätietoja evästekäytännöistä ja verkkoselailurekisteristä.

Kenelle henkilötietojani luovutetaan?

Määrätyissä tapauksissa henkilötietojen luovuttaminen on lakisääteinen velvollisuus, sillä viranomaisilla voi olla lakiin perustuva tiedonsaantioikeus.

Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille eri perustein, esimerkiksi suostumuksellasi tai sopimussuhteeseen perustuen.

Jos myymme, fuusioimme tai muulla tavoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa liiketoimintaa jatkavalle taholle.

Henkilötietojen vastaanottajat on kerrottu rekisterikohtaisessa tietosuojaselosteessa.

Evästekäytännöissä on kuvattu, miten kolmannet osapuolet asettavat evästeitä Tievahdin verkkosivustoilla.

Kuka pääsee tarkastelemaan henkilötietojani?

Henkilötietosi ovat vain niitä työhönsä tarvitsevien käytössä. Henkilötietoihin pääsy on rajattu käyttöoikeuksilla. Tievahti voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin sopimusjärjestelyin taataan, että henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Missä tietojani säilytetään?

Tietojasi säilytetään pääsääntöisesti EU:n alueella. Henkilötietojasi voidaan siirtää ainoastaan tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ja silloin käytetään tietosuoja-asetuksen vaatimia turvatoimenpiteitä.

Kuinka tietoturvallisuudesta on huolehdittu?

Tievahdin tietoturvapolitiikan mukaisesti suojaamme henkilötietoja katoamiselta, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä, oikeudettomalta pääsyltä ja luovutukselta asianmukaisin tietoturvakeinoin. Varmistamme tietoturvallisen käsittelyn esimerkiksi palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla, rajaamalla pääsyä tietoihin ja varmistamalla, että työntekijämme sekä alihankkijamme käsittelevät henkilötietoja annettujen ohjeiden, heille myönnetyn käyttöoikeuden ja sopimusten mukaisesti. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Edellytämme, että kaikki Tievahdin työntekijät tutustuvat annettuihin ohjeisiin, noudattavat niitä ja ilmoittavat havaitsemistaan tietoturvauhkista ja –riskeistä. Tievahdin tietoturvapolitiikan mukaisesti huolehdimme siitä, että tietoturvallisuus pysyy ajan tasalla.

Millaisia oikeuksia minulla on?

Tietojen tarkastaminen

Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, me ilmoitamme, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimitamme jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen

Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Käsittelyn vastustaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella eli osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.

Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Muut oikeudet

Lisäksi sinulla on tietosuojalainsäädäntöön perustuva oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa. Esimerkiksi suoramarkkinointisuostumuksen voit peruuttaa kunkin viestin yhteydessä.

Jos katsot, että olemme käsitelleet henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön vastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle (www.tietosuoja.fi).

Miten voin estää minulle lähetettävän markkinoinnin?

Jos olet antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin, voit perua sen halutessasi esimerkiksi sähköpostiviestissä olevan peruutuslinkin avulla.

Jos haluat estää osoitteellisen printtimainonnan tai muun markkinoinnin, voit ilmoittaa siitä rekisterinpitäjälle. Yhteystiedot löydät kunkin rekisterin tietosuojaselosteesta.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Henkilötiedot säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Emme säilytä tietoja, joita emme enää tarvitse. Tallennusaika vaihtelee rekistereittäin.

Minulla on kysyttävää Tievahdin tietosuojasta. Mistä saan lisätietoja?

Lähettämällä sähköpostia tietosuoja@tievahti.fi osoitteeseen.

 

Päivitetty viimeksi 23.2.2023

Vastuuvapauslauseke

Vastuu sisällöstä

Verkkosivujemme ja palveluidemme sisältö on luotu erittäin huolellisesti. Emme silti voi taata sisällön tarkkuutta, täydellisyyttä ja ajantasaisuutta. Voimassa olevien lakisääteisten määräysten mukaan olemme vastuussa omistamiemme verkkosivujen ja palveluiden sisällöstä. Meillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta hallita siirrettyjä tai tallennettuja tietoja tai etsiä olosuhteita, jotka viittaavat laittomaan toimintaan. Vastuu tietojen poistamisesta tai käytön estämisestä sovelletaan yleisen lainsäädännön mukaisesti. Kun tietoomme on tullut oikeudellisia rikkomuksia, poistamme asiaankuuluvan sisällön välittömästi verkkosivustoiltamme ja palveluistamme.

Vastuu linkeistä

Verkkosivustomme ja palvelumme voivat sisältää linkkejä ulkoisille verkkosivustoille, joiden sisältö ei ole hallinnassamme. Tästä syystä emme ole vastuussa mistään ulkoisesta sisällöstä. Linkitettyjen sivujen sisältö on asianomaisen palveluntarjoajan vastuulla. Linkitetyt sivut on tarkistettu oikeudellisten rikkomusten varalta linkityshetkellä. Laitonta sisältöä ei tuolloin voitu havaita. Linkitettyjen sivujen jatkuva sisällön tarkistus ei ole järkevää ilman konkreettisia viitteitä. Jos tietoon tulee oikeudellisia rikkomuksia, niihin liittyvät linkit poistetaan välittömästi.

Tekijänoikeus

Verkkosivustoillemme ja palveluihimme luotuun sisältöön ja teoksiin sovelletaan yleisesti voimassa olevia tekijänoikeuslakeja. Kopiointi, muuttaminen, hajottaminen ja mikä tahansa muu käyttö tekijänoikeuden rajojen ulkopuolella edellyttää asianomaisen tekijän kirjallista suostumusta. Jos tietoosi tulee tekijänoikeusrikkomus, pyydämme sinua ilmoittamaan siitä meille. Kun tietoomme on tullut asiaankuuluvia rikkomuksia, poistamme asiaankuuluvan sisällön välittömästi.

Ilmoitukset ja kyselyt vastuuvapauteen ja tekijänoikeuksiin liittyen voi lähettää tietosuoja@tievahti.fi sähköpostiosoitteeseen.

Päivitetty viimeksi 24.2.2023

Tievahdin tietosuojaseloste verkkosivustoille

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Tieverkko Oy
Y-tunnus: 3191214-1
Satamatie 2, 53900 Lappeenranta
tietosuoja@tievahti.fi

2. Rekisterin nimi

Suomen Tieverkko Oy verkkoselailurekisteri.

3. Mitä tietoja käsittelemme?

Havainnoimme käyttäytymistäsi verkkosivustoillamme evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Tässä yhteydessä käsittelemme muun muassa seuraavia tietoja:

 • Yksilöllinen eväste- tai laitetunniste, esimerkiksi mobiili-ID
 • Tiedot selaimesta, selainversiosta, käyttöjärjestelmästä, käyttämäsi laitteen IP-osoitteen perusteella oletetusta sijainnista (maa/kaupunki) sekä mobiililaitteen mallista
 • Seurattavista verkkopalveluista kerätyt tiedot, esimerkiksi mitä Tievahdin verkkosivuja olet selannut, mitä sisältöjä olet klikannut ja mistä tuotteista olet hakenut tietoja
 • Sijaintitiedot, jos olet sallinut sijaintitietojesi käsittelyn laitteellasi
 • Tiedot antamastasi tai perumastasi evästesuostumuksesta ja muista valinnoistasi

Voimme yhdistää yllä mainittuihin tietoihin sinut henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja, kuten sähköpostiosoitteeseen. Tietojen yhdistäminen riippuu Evästeasetukset-työkalussa antamistasi suostumuksista.

Verkkoselailurekisteriimme kertyy yllä mainittuja tietoja ainoastaan, mikäli olet antanut evästeasetuksissa suostumuksen Google Analyticsin käyttöön ja asiakastunnisteiden hyödyntämiseen analysointitarkoituksiin. Jos et ole sallinut näiden evästeiden käyttöä, muut sallimasi evästeet tallentuvat päätelaitteellesi, mutta verkkoselailutietoja ei kerry Tievahdin verkkoselailurekisteriin. Mikäli selaat verkkosivuja tai sovellusta kirjautuneena, kirjautumista koskevat tiedot kertyvät verkkoselailurekisteriin. Kirjautumistietojen käsittelyä on kuvattu myös evästekäytännöissämme.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Muiden kuin verkkosivuston toiminnan kannalta välttämättömien evästeiden asettaminen perustuu Evästeasetukset-työkalussa antamaasi suostumukseen. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja käsitellään antamasi suostumuksen perusteella esimerkiksi seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Analytiikan laatiminen ja käyttökokemuksen parantaminen
 • Mainonnan ja markkinointiviestien kohdentaminen

Toteuttaaksemme edellä mainittuja tarkoituksia, voimme yhdistää verkkoselailutiedot sinuun, jos olet kirjautunut palveluihimme Tievahti-tunnuksella tai olemme tunnistaneet sinut avaamasi sähköpostin kautta.

Tarkempia tietoja evästeiden käyttötarkoituksista saat evästekäytännöistämme.

5. Säilytysaika
 • Säilytämme verkkoselailutietoja enintään 48 kuukautta, sillä arvioimme, että tämän ajan tiedot ovat tarpeen palveluiden käytön analysoimiseksi ja kehittämiseksi.
 • Mainonnan kohdentamiseen tietoja säilytetään keskimäärin yhdestä kahteen kuukautta, sillä tämän ajan tietojen oletetaan kuvaavan mielenkiinnonkohteitasi.
 • Evästesuostumuksesi on voimassa enintään 12 kuukautta viimeisimmästä tekemästäsi päivityksestä suostumukseen.

Evästesuostumus pyydetään uudelleen myös, jos evästeiden käyttötarkoitukset tai evästeitä asettavat palveluntarjoajat muuttuvat tai jos olet poistanut selaimesi evästeet. Jotkut selaimet poistavat evästeet automaattisesti säännöllisin väliajoin. Myös tällöin pyydämme evästesuostumusta uudelleen, kun saavut verkkosivustollemme.

6. Oikeutesi peruuttaa suostumus

Voit antaa suostumuksesi ja peruuttaa antamasi suostumuksen Evästeasetuksissa milloin tahansa. Löydät evästeasetukset painamalla sivuston alareunassa olevaa Evästeasetukset-painiketta.

7. Mitä muita oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen
Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Tievahti ilmoittaa, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. Huomaathan, että mikäli emme ole yhdistäneet verkkoselailutietojasi sinut henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin, kuten Tievahti-tunnukseen, emme voi tunnistaa sinua henkilökohtaisesti, emmekä siksi voi antaa pääsyä verkkoselailutietoihin. Ilman Tievahti-tunnusta tai muita käyttäjän henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja verkkoselailutietojen perusteella on mahdollista tunnistaa ainoastaan selailuun käytetty laite, mutta emme pysty varmistumaan siitä, kuka laitetta on käyttänyt selailun aikana.

Tietojen korjaaminen
Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen

Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot yleisesti käytettävässä muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Käsittelyn vastustaminen
Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.

Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Käsittelyn rajoittaminen
Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

8. Kuinka käytät oikeuksiasi?

Rekisteröityjen tietojen ja niihin liittyvien oikeuksien toteuttamisesta vastaa Tievahti.

Ottaen huomioon käsiteltävien tietojen luonteen, voit käyttää oikeuksiasi digitaalisesti. Ensisijaisesti voit tehdä evästeiden asettamista ja evästeillä kerätyn tiedon käyttämistä koskevia valintoja Tievahdin evästeasetuksista.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa myös yhteyttä tietosuojaselosteen alussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

9. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Lähtökohtaisesti Tievahti käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Tievahti pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaavat yhdessä valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu:

 • Tietotekniikkapalveluiden tuottajia
 • Web-analytiikkapalveluiden tuottajia

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

Tämä tietosuojaseloste koskee ainoastaan Tievahdin ja evästekäytännöissä lueteltujen verkkosivustojen tietojen käsittelyä.

Osa Tievahdin verkkosivuilla käytetyistä työkaluista on ulkopuolisten kolmansien osapuolten tarjoamia ja käyttävät näiden tahojen omia evästeitä. Tällaiset kolmannet osapuolet keräävät evästeiden avulla tietoja Tievahdin verkkosivustojen ja sovellusten käytöstä. Osa näistä kolmansista osapuolista käsittelee tietoja itsenäisinä rekisterinpitäjinä evästeasetuksissa antamasi suostumuksen perusteella. Kolmannen osapuolen toteuttama henkilötietojen käsittely on tällöin kuvattu kyseisen kolmannen osapuolen omassa tietosuojaselosteessa. Tällaisia kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi Facebook sekä Google. Lisätietoja kolmansista osapuolista saat Tievahdin evästekäytännöistä.

Voimme luovuttaa verkkoselailutietojen avulla muodostettuja yleisöjä myös tavarantoimittajiemme ja muiden yhteistyökumppaneidemme käyttöön Tievahdin verkkopalveluihin liittyvän kohdennetun mainonnan toteuttamiseksi. Tavarantoimittaja tai muu yhteistyökumppani ei kuitenkaan saa pääsyä henkilötietoihin eikä siten kykene tunnistamaan, ketkä käyttäjät Tievahdin luovuttamaan kohdeyleisöön kulloinkin kuuluvat.

10. Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

11. Välttämättömät tiedot verkkoselailurekisterin kannalta

Osa evästeistä on välttämättömiä palveluidemme tarjoamisen kannalta. Tällaiset evästeet toteuttavat esimerkiksi verkkosivuston teknisiä perustoiminnallisuuksia, edistävät sivuston turvallisuutta ja varmistavat, että verkkosivustolla tekemäsi valinnat pysyvät voimassa koko istunnon ajan. Evästeiden ansiosta esimerkiksi pysyt kirjautuneena palveluun koko vierailusi ajan, ja ostoskoriin viemäsi tuotteet pysyvät ostoskorissa, vaikka palaisit ostoprosessin aikana takaisin etusivulle. Voit halutessasi estää nämä evästeet käyttämäsi selaimen asetuksista, mutta huomioithan, että palvelumme eivät tämän jälkeen toimi kunnolla, etkä voi esimerkiksi tehdä verkkokauppaostoksia tai kirjautua palveluihimme.

Muihin kuin välttämättömiin evästeisiin pyydämme suostumuksesi evästeasetuksissa. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista.

12. Tietoa profiloinnista

Profilointi tarkoittaa sellaista henkilötietojen käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan joitakin henkilökohtaisia ominaisuuksiasi. Profiloimme asiakkaita esimerkiksi markkinoinnin kohdentamiseksi ja verkkopalveluiden käyttökokemuksen kehittämiseksi.

Asiakkaiden verkkoselailukäyttäytymisen tai tunnistetun henkilön ostotietojen perusteella asiakas luokitellaan asiakasryhmään, jonka katsotaan olevan kiinnostunut tietyn tyyppisistä tuotteista tai palveluista. Katsomme, ettei profiloinnilla ole EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja oikeusvaikutuksia tai muuten merkittäviä vaikutuksia profiloinnin kohteelle.

13. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ja evästekäytännöissä ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita, informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

14. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta

Käsittelemme verkkoselailurekisterissä ainoastaan sinulta Tievahdin palveluiden käytön yhteydessä kertyneitä tietoja. Emme hanki tietoja muista lähteistä kuin sinulta itseltäsi.

15. Voidaanko tähän tietosuojaselosteeseen tehdä muutoksia?

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua esimerkiksi omien henkilötietorekisterikäytäntöjen, lainsäädännön tai viranomaisohjeistusten muuttumiseen.

Voit olla yhteydessä Tievahdin tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Tievahdin palveluissa ja toiminnoissa lähettämällä sähköpostia tietosuoja@tievahti.fi osoitteeseen.

Päivitetty viimeksi 23.2.2023

Tievahdin tietosuojaseloste yhteistyökumppaneille

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Tieverkko Oy
Y-tunnus: 3191214-1
Satamatie 2, 53900 Lappeenranta
tietosuoja@tievahti.fi

2. Rekisterin nimi

Suomen Tieverkko Oy kumppanirekisteri.

3. Mitä tietoja käsittelemme?

Tilanteen mukaan voimme käsitellä yhteistyökumppaneistamme seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi ja yhteystiedot, esimerkiksi osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Työtehtävä, rooli ja osasto tai yksikkö, jossa henkilö työskentelee
 • Yritys/työpaikka
 • Mahdolliset lisätiedot yrityksestä ja sen toiminnasta
 • Luottamustehtävät tai muu taho, jota henkilö edustaa
 • Henkilöiden koulutus-, työkokemus- ja pätevyystiedot
 • Mahdolliset lisätiedot yhteistyöstä Tievahdin tai sen edustajan kanssa
4. Yhteistyökumppanin henkilötietojen ja yritystietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteistyökumppanin ja tämän yhteyshenkilön henkilötietoja käsitellään, jotta Tievahti voi yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa edistää keskinäisen sopimuksen tai muun yhteistyön mukaisia tehtäviä.

Yhteyshenkilön henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Katsomme, että meillä on yhteistyösuhteeseen perustuva oikeutettu etu käsitellä sen yrityksen yhteyshenkilön henkilötietoja, jonka työtehtäviin yhteistyö kanssamme kuuluu.

5. Säilytysaika

Hävitämme henkilötietosi, kun meillä ei ole niille enää käyttöä, esimerkiksi kun:

 • Henkilötietojasi ei ole enää välttämätöntä säilyttää sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi keräsimme ne
 • Hallussamme olevat henkilötietosi ovat todennäköisesti virheellisiä
 • Kun olet ilmoittanut meille, ettet enää hyväksy henkilötietojesi käsittelemistä

Kuitenkin joskus:

 • On lakisääteisiä- tai viranomaisvaatimuksia, jotka voivat edellyttää meitä säilyttämään henkilötietojasi tietyn ajan, joten sellaisissa tapauksissa säilytämme henkilötietosi lain- tai viranomaisen vaatiman ajan

Ota huomioon, että saatamme säilyttää joitakin tietojasi, vaikka tiedämme, että olet lähtenyt edustamastasi organisaatiosta. Toimimme näin, jotta voimme olla yhteydessä kanssasi, kun edustat jotain toista organisaatiota.

6. Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen

Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Tievahti ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen

Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen

Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot yleisesti käytettävässä muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Käsittelyn vastustaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.

Käsittelyn rajoittaminen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

8. Kuinka käytät oikeuksiasi?

Rekisteröityjen tietojen ja niihin liittyvien oikeuksien toteuttamisesta vastaa Tievahti. Voit ottaa yhteyttä tietosuojaselosteen alussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

9. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Lähtökohtaisesti Tievahti käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Tievahti pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaavat yhdessä valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu:

 • Tietotekniikkapalveluiden tuottajia
 • Web-analytiikkapalveluiden tuottajia

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

Tämä tietosuojaseloste koskee ainoastaan Tievahdin yhteistyökumppaneiden tietojen käsittelyä yhdessä evästekäytäntöjemme kanssa.

10. Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

11. Välttämättömät tiedot Tievahdin palveluiden kannalta

Jotta voisimme tarjota edustamallesi yritykselle palveluitamme, on meidän käsiteltävä yhteistyön kannalta välttämättömiä henkilötietoja. Tällaisia yrityksen yhteyshenkilön tietoja ovat mm. nimi ja yhteystiedot sekä yrityksen tiedot.

Muihin kuin välttämättömiin tietoihin pyydämme suostumuksesi evästeasetuksissa. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista.

12. Tietoa profiloinnista

Kumppanirekisterin henkilötietoja ei käytetä profilointiin.

13. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ja evästekäytännöissä ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita, informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

14. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta

Käsittelemme kumppanirekisterissä ainoastaan sinulta yhteistyökumppanuuden ja palveluiden käytön yhteydessä kertyneitä tietoja. Tavallisissa tilanteissa emme hanki tietoja muista lähteistä kuin sinulta itseltäsi.

15. Voidaanko tähän tietosuojaselosteeseen tehdä muutoksia?

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua esimerkiksi omien henkilötietorekisterikäytäntöjen, lainsäädännön tai viranomaisohjeistusten muuttumiseen.

Voit olla yhteydessä Tievahdin tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Tievahdin palveluissa ja toiminnoissa lähettämällä sähköpostia tietosuoja@tievahti.fi osoitteeseen.

Päivitetty viimeksi 21.3.2023

 

Tietoturva ja vaatimustenmukaisuus

1. Pääsynvalvonta sekä tietojen ja sovellusten suojaus

Korostamme kattavaa kulunvalvonnan politiikkaa pitääksemme verkkoalustojemme ja asiakkaidemme tiedot turvassa. Verkkosovellustemme isännöintiympäristöt ovat yksityisessä verkossa. Emme tue suoraa pääsyä infrastruktuurimme julkisesta Internetistä. Kaikkien työntekijöidemme on käytettävä kaksivaiheista todennusta kaikilla käyttämillämme pilvialustoilla.

2. Tiedonsiirto

Jokainen yhteys Tievahdin ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajan välillä luodaan turvallisimmalla mahdollisella tavalla. Suojaamme verkkoviestintämme vähintään TLS-versiolla 1.2 ja AES 256 salauksella.

3. Tallennetut tiedot

Kaikki salasanat tallennetaan salatussa muodossa, eikä kukaan voi lukea niitä – ei edes Tievahdin-työntekijät. Käytämme koko levyn salausta (Encryption at Rest) alan standardin AES-256-salausalgoritmilla.

4. Koodaus- ja kehitysstandardit

Kehittäjämme noudattavat koodausstandardeja Open Web Application Security Projectin (OWASP) mukaisesti. Käytämme myös staattista sovellusten tietoturvatestausta (SAST) ohjelmistokehityksen elinkaaren (SDLC) ja tietoturvan parantamiseksi.

5. Voidaanko tähän lomakkeeseen tehdä muutoksia?

Pidätämme oikeuden muuttaa näitä tietoja ilmoittamatta siitä erikseen. Muutokset voivat perustua esimerkiksi alan turvallisuusstandardien muuttumiseen tai päivittymiseen.

Voit ottaa meihin yhteyttä tietoturvaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyen sähköpostiosoitteeseen tietosuoja@tievahti.fi

Päivitetty viimeksi 13.3.2023